Bureau opvoed-ondersteuning

Het bureau opvoedondersteuning vestigt zich in hetzelfde pand als het kinderdagverblijf, aan de Bethlehemweg 67 te Utrecht.

Anjuli van den Engel, ontwikkelingspsychologe en Eline Grooten, orthopedagoge, hebben het opgericht en geven ouders advies en bieden ondersteuning aan bij de, misschien wel moeilijkste taak in je leven, het opvoeden van je kind(eren).

Het is bedoeld voor ouders van jonge kinderen, zowel voor de ouders van het kinderdagverblijf als voor ouders van buitenaf. Tijdens de opvoeding zullen er geheid moeilijke situaties ontstaan waarbij je als ouder soms niet goed weet wat de beste manier is om te reageren of je weet niet zeker of je kind zich op het juiste ontwikkelingsniveau bevindt vergeleken met leeftijdsgenootjes. Voor het antwoord op dergelijke vragen kun je bij ons terecht.

In de eerste maanden bestaat de opvoeding voornamelijk uit de verzorging van je kindje. In deze maanden leren kinderen dat als ze iets onaangenaams ervaren, de ouder dit vaak kan oplossen door bijvoorbeeld te troosten, te voeden of een schone luier te geven. Hierna begint de daadwerkelijke opvoeding. Kinderen zullen van alles moeten leren over de wereld waarin ze zijn geboren, zoals normen en waarden, de omgang met anderen, maar ook bijvoorbeeld hoe je moet lopen, dat een kopje koffie heet is en dat messen scherp zijn…

Opvoeden bestaat dus voor een groot deel uit het uitleggen en overdragen van de wetenswaardigheden van de wereld. Daarnaast heb je tijdens de opvoeding ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Kinderen nemen werkelijk alles over van hun ouders, je kunt ze vergelijken met een grote spons die al het water opzuigt.

Door naar anderen te kijken leren kinderen onder andere hoe je boos kan zijn, hoe je met anderen omgaat, hoe je je gevoelens kunt uiten, hoe je ruzie moet maken etc. Denk maar aan het kind dat boos is op haar pop en precies zegt wat mama altijd tegen haar zegt als ze boos is.

Ouders kunnen een afspraak maken om op kantoor langs te komen en vragen te stellen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om bij u thuis langs te komen om de interactie tussen ouders en kind(eren) te observeren en concrete advies te geven bij de begeleiden bij de opvoeding.