Waarom Kikeboo?

Wij zien ons kinderdagverblijf niet als een “parkeerplaats” voor baby’s en peuters van werkende ouders, maar als een partner in het stimuleren van de groei en ontwikkeling van de kindjes.

Ouders geven het allerbelangrijkste in hun leven voor een aantal dagen in de week uit handen. Dan is het van groot belang dat er goed en liefdevol voor hun kindje wordt gezorgd. Kikeboo en haar deskundige medewerkers bieden de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving waarin ze zich kunnen ontwikkelen, zelf vertrouwen krijgen en nieuwe dingen ontdekken.

Kinderopvang moet een verrijking zijn voor kinderen. Bij ons worden ze met veel liefde opgevangen door vaste pedagogisch medewerkers, ze krijgen individuele aandacht door de horizontale groepssamenstellingen en ze worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarnaast leren ze op een kinderdagverblijf vaak vanzelfsprekend allerlei sociale vaardigheden zoals samen spelen en delen, op je beurt wachten, naar elkaar luisteren en voor elkaar zorgen.

Kwaliteit in medewerkers

Kikeboo besteedt veel aandacht aan de selectieprocedure van de medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers hebben uiteraard een volgens de CAO geschikte opleiding afgerond. Minstens net zo belangrijk vinden wij hun enthousiasme en passie voor kinderen. Kikeboo staat voor een team van betrokken en gekwalificeerde medewerkers. Met een flinke dosis pedagogisch kennis en ervaring staan zij dagelijks voor jullie en jullie kindjes klaar.

Ons team is een goede mix van mbo en hbo geschoolde medewerkers. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder zijn eigen kwaliteiten heeft die binnen het team benut kunnen worden. Daarnaast worden alle medewerkers van Kikeboo regelmatig bijgeschoold, door individuele opleidingen of trainingen die we als team volgen.

Vaste, vertrouwde gezichten

Elke groep heeft drie of vier vaste medewerkers. Zij hebben vaste werkdagen, waardoor je altijd weet wie je kan verwachten. Bij ziekte en vakanties van deze vaste gezichten kunnen wij terugvallen op onze eigen invalkrachten, waarbij we bij de werving en selectie dezelfde strenge eisen hanteren als bij onze vaste medewerkers.

Wij proberen zo min mogelijk gebruik te maken van onbekende uitzendkrachten, maar mocht dit nodig zijn dan werken we samen met een vast uitzendbureau.

Persoonlijke sfeer en uitstraling

Door de vertrouwde gezichten en de kleinschaligheid van het kinderdagverblijf, kunnen wij zorgen voor een hele persoonlijke sfeer. Dit geeft ouders een vertrouwd gevoel bij het wegbrengen, maar ook bij het ophalen.

Door de samenwerking tussen Anjuli (directeur), Eline (leidinggevende) en Sanne (leidinggevende)is er elke dag iemand aanwezig om de pedagogisch medewerkers bij te staan en eventuele vragen van ouders te beantwoorden.

Veiligheid en hygiëne

Op het hek buiten ons kinderdagverblijf zit een toegangscode die alle ouders van ons ontvangen en die jaarlijks veranderd wordt. Daarnaast zit bij de voordeur van het kinderdagverblijf nog een intercom waar ouders aanbellen.

Al onze medewerkers hebben een geldig kinder-EHBO diploma en een aantal medewerkers hebben daarnaast hun BHV-diploma. Deze worden alle jaarlijks vernieuwd. Verder hebben wij uiteraard een ontruimingsplan en andere veiligheidsprotocollen voor verschillende situaties.

Kikeboo voldoet aan alle wettelijke gestelde eisen en normen van (brand)veiligheid voor de kinderopvang. Vanzelfsprekend voldoen wij ook aan het wettelijk verplichte vierogen principe. Jaarlijks voeren we de Quickscans uit van de Risicomonitor welke de basis is voor ons Veiligheid en Hygiene beleid. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en vooral leren omgaan met kleine risico’s.