Zieke kinderen

Bij zieke kinderen op het kinderdagverblijf houden we onder andere rekening met incubatietijd, besmettingsgevaar, het gebruik van medicijnen en uiteraard hoe het kindje zich voelt. De pedagogisch medewerkers en de leidinggevenden van Kikeboo zullen een ziek kind extra observeren en vervolgens beoordelen of een kindje moet worden opgehaald of dat er bijvoorbeeld een arts moet worden geraadpleegd. 

Een ziek kindje heeft extra zorg, liefde en aandacht nodig, voor de leidsters is dit op de groep vaak niet mogelijk om te bieden. Ook heeft een ziek kind voldoende rust nodig om te genezen. Daarom vragen wij aan ouders om hun kindje op te halen als duidelijk is dat het kind zich echt niet lekker voelt, slecht eet en drinkt en/of niet meer goed mee kan komen met de rest van de groep.

Als kinderdagverblijf houden wij uiteraard ook rekening met de gezondheid van de andere kinderen op de groep. Als een kindje een besmettelijke ziekte heeft, zal het kind tijdelijk niet mogen worden gebracht naar het kinderdagverblijf. Het hangt echter wel af van de incubatietijd, bij veel ziektes is het gevaar van besmetting namelijk al voorbij op het moment dat het kind zich ziek gaat voelen. 

Kikeboo heeft haar eigen ziektebeleid, hierin kunt u precies terug vinden hoe we met ziekte van de kinderen omgaan. Dit ziektebeleid kunt u hieronder vinden door op de link te klikken. U kunt natuurlijk ook altijd even bellen om te overleggen.

Let op! Het komt nog wel eens voor dat ouders ‘s ochtends hun kind paracetamol of een zetpil geven om de koorts te verlagen en op deze manier het kindje wel te kunnen brengen. Het gevaar op koortsstuipen neemt hierbij toe! Het medicijn onderdrukt de koorts, maar zodra deze is uitgewerkt, stijgt de koorts plotseling waardoor de kans op een koortsstuip vele malen groter is. Wij vragen jullie daarom om dit bij voorkeur uiteraard niet te doen, maar als het toch een keer noodzakelijk is, vertel het ons dan in ieder geval bij het brengen, zodat wij het kindje extra in de gaten kunnen houden.

Wij gaan ervan uit dat alle kinderen op de daarvoor aangegeven tijdstippen worden ingeënt. Indien er (medische) bezwaren bestaan tegen de inenting van het kind, dient u dit door te geven aan de leidinggevende van Kikeboo.